Sadarbības partneri

  • 2022. un 2023.gadā ar ELFLA publisko līdzfinansējumu tika īstenots projekts Nr.22-02-AL13-A019.2103-000013, kurā SIA “1August” ir uzbūvējis jaunu atpūtas kompleksu, projekta nosaukums: “Jauna atpūtas kompleksa “Pazust Priedēs” izveide ar mentālās veselības uzlabošanas iespējām”.
  • 2023.gadā ar ELFLA publisko līdzfinansējumu SIA “1August” īsteno projektu Nr.23-02-AL13-A019.2103-000003, projekta nosaukums: “Atpūtas kompleksa “Pazust Priedēs” viesu iespēju dažādošana un vides labiekārtošana”.
  • 2023. un 2024.gadā ar ELFLA publisko līdzfinansējumu SIA “1August” ir uzsācis īstenot projektu Nr.23-02-AL13-A019.2103-000019, projekta nosaukums: “Pazust Priedēs” teritorijas drošības apstākļu ieviešana un pamatlīdzekļu iegāde atpūtas kompleksa ikdienas darbu efektivizēšanai”.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Atpūtas kompleks “Pazust Priedēs” ir Lauku Ceļotāja biedri kopš 2024.gada 30.janvāra. “Lauku ceļotājs” ir profesionāla lauku tūrisma asociācija, kas dibināta 1993. gadā un šobrīd apvieno ap 330 biedru,  lauku tūrisma uzņēmējus visā Latvijā. 

Jūrtaka ir garās distances pārgājienu maršruta E9 daļa gar Baltijas jūras piekrasti, kas sākas pie Krievijas-Lietuvas robežas Nidas ciemā Lietuvā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā. Kopējais takas garums ir 1419 km, no kuriem 216 km ir Lietuvā, 581 km ir Latvijā un 622 km Igaunijā, maršruts ir veicams abos virzienos, un Tallina var būt arī starta punkts. Jūrtaka iet garām arī atpūtas kompleksam “Pazust Priedēs”, gar Bernātu pludmales piekrasti. 

Shopping Cart