Iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti, lai regulētu savstarpējās attiecības,
nodrošinātu Klientu atpūtu un lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem,
zaudējumiem un traumām. Iekšējos kārtības noteikumus ievēro visi brīvdienu
māju “Pazust Priedēs” apmeklētāji un viesi, neatkarīgi no tā vecuma.
Jebkura apmeklētāja pienākums ir izlasīt šos noteikumus un ievērot tos
pakalpojuma izmantošanas laikā!
Check-in: no plkst.15:00.
Check-out: līdz plkst.11:00
Agrāka ierašanās un vēlāka izbraukšana ir iespējama par papildu samaksu, iepriekš to saskaņojot ar
administrāciju.
Wi-fi nosaukums: Pazust Priedes
Parole: PPBernati22
Ārvalstnieku deklarēšanās veidlapa obligāti jāpilda visiem LV nerezidentiem
(pieejama šo noteikumu pēdējās lapaspusēs)! To aizpildītu jāatstāj tur pat.

Drošības noteikumi:
1. Viesu drošībai brīvdienu māju teritorijā tiek veikta video novērošana;
2. Teritorijā esošā ūdenstilpne: to ir atļauts izmantot priekš peldēšanās. Pie
ūdenstilpnēm (dīķis un jūra) NAV glābēju un uzraugu. Dziļums, teritorijā
esošajā ūdenstilpnē, dziļākajā vietā var pārsniegt 2,5m. Viesi paši uzņemas
atbildību par sevi un saviem bērniem ūdenstilpnes tuvumā visu apmešanās
laiku;
3. Aizliegts šaut salūtu, atskaņot pārmērīgi skaļu mūziku, rīkot pasākumus,
aicināt teritorijā nepiederīgas personas, nesaskaņojot šīs rīcības ar
administrāciju;
4. Aizliegts lietot ieročus, narkotikas, psihotropās vielas;
5. Aizliegts uzturēties stiprā apreibinošo vielu reibumā brīvdienu mājās un
teritorijā. Administrācijai ir tiesības atteikt apkalpot un izmitināt klientu, kas
ir apreibinošu vielu ietekmē un(vai) kura uzvedība ir aizskaroša gan pret
personālu, gan citiem viesiem teritorijā. Šajā gadījumā nauda par
rezervētajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem netiek atgriezta;
6. Lai izvairītos no pārpratumiem, ja esiet konstatējuši jebkāda veida bojājumus
vai pārkāpumus – nekavējoties sazinieties ar administrāciju (administrācijas
tel.nr. redzami šo noteikumu pēdējā lapaspusē);
7. Lūgums atturēties no jebkādas rīcības, kas var apdraudēt paša vai citu cilvēku
dzīvību, veselību. Neuzvesties agresīvi, neadekvāti, skaļi, aizskart vai kā
citādi traucēt pārējos viesus;
8. Vecākiem vai citām par bērnu atbildīgajām personām neatstāt bez uzraudzības
bērnu, kas nav sasniedzis 16 gadu vecumu;
9. Klients ir atbildīgs par savām personīgajām mantām. Naktsmītne neuzņemas
atbildību par viesu mantām, kas atstātas bez uzraudzības;
10. Naktsmītne neuzņemas atbildību par kaitējumiem, zaudējumiem,
negadījumos un citu iemeslu rezultātā gūtajām traumām, kas radušās
Klienta nevērības, pienācīgas uzmanības trūkuma dēļ, paviršības vai šo
noteikumu neievērošanas rezultātā, t.sk. administrācijas personāla
norādījumu neievērošanas rezultātā.

Ugunsdrošība:
1. Naktsmītnē ir aizliegts ienest, glabāt un lietot ugunsnedrošas lietas (sveces,
brīnumsvecītes, papildus sildītājus, salūta petardes, u.c.);
2. Grilu atļauts lietot tikai tam paredzētajā vietā. Lūdzu, neatstājiet uguni bez
uzraudzības;
3. Ja tiek konstatēti bojājumi elektroiekārtās – tās ir aizliegts izmantot un par to
nekavējoties ir jāinformē administrācija;
4. Elektriskās plīts lietošana: uz plīts atļauts izmantot tikai tādas pannas un
katlus, kas ir piemēroti izmantošanai uz indukcijas plīts. Karstus katlus un
pannas ir jānovieto uz speciālajiem paliktņiem, kurus atradīsiet plauktos zem
elektriskās plīts. Aizliegts atstāt ieslēgtu plīti bez uzraudzības, kā arī novietot
ugunsnedrošu priekšmetus uz karstas plīts;
5. Telpās darbojas dūmu detektors;
6. Naktsmītne atrodas tuvumā mežam, kur ir ļoti augsta ugunsbīstamība – esiet
uzmanīgi ar uguni!

Brīvdienu māju lietošanas noteikumi:
1. Mājā drīkst uzturēties tikai tie viesi, kam ir veikta rezervācija. Lūgums
iepriekš paziņot par papildus nepieciešamajām guļvietām. Maksimālā
kapacitāte vienā mājā ir: 4 pieaugušie un divi bērni, ja netiek iepriekš atrunāts
citādāk un pievienotas papildu gultasvietas;
2. Esošais inventārs, kas atrodas mājās un saunas telpās, (Gongs, interjera
priekšmeti, krēsli, dvieļi, lampas, galds, higiēnas preces u.c.) ir naktsmītņu
īpašums. Inventārs nedrīkst tikt iznests lietošanai ārā bez saskaņošanas
(izņēmums: virtuves piederumi var tikt iznesti esošajā mājas terasē, maltītes
ieturēšanai). Inventārs nedrīkst tikt atstāts bojāts bez paziņošanas. Par
inventāru bojājumu jāziņo administrācijai obligāti līdz izbraukšanas brīdim.
Brīvdienu māju administrācija ir tiesīga no Jums pieprasīt finansiālus
līdzekļus materiālā zaudējuma segšanai;
3. Visu uzturēšanās laiku lūgums ievērot privātumu, klusumu, cienīt dabu un
teritorijas inventāru. Izmantot teritorijas koplietošanas ceļus, norādītās
autostāvvietas, kā arī paredzētās grila vietas;
4. Pa kāpnēm, kas ir mājās, pārvietoties lēni un piesardzīgi. Ieteikums – kāpnes
lietot no 8 gadu vecuma.

TV lietošana: TV skata punktu ir iespējams regulēt, tas ir bīdāms. Lūgums to
pārvietojot, darīt to saudzīgi un lēnām, ņemt vērā, ka tas ir piestiprināts pie sienas
ar palīgkronšteinu. TV ir aprīkots ar SMART tehnoloģiju, tam ir pieejams
internets – NETFLIX, YouTube, u.c. Patīkamākai noskaņai, ieslēdz iekš
YouTube: Fireplace un izbaudi maģisko noskaņu.

Kondicioniera/siltumsūkņa lietošana: Kondicionierim ir gan aukstā, gan siltā
funkcija. Kondicionierim ir pieejama sava vadības pults ar nosaukumu “Midea”.
Ar šo vadības pulti var koriģēt grādus, sviru virzību, uzstādīšanas laiku un
režīmus. Ņemt vērā, ka kondicionierim ir pielāgošanās laiks – no aukstā uz karstā
režīma pārslēgšanās posms var aizņemt līdz 10 minūtēm. dF režīms nozīmē, ka
kondicionierim (kā jau mums visiem) – nepieciešams atvilkt elpu un drīzumā tas
atsāks strādāt.

Auto novietošana: viesi savus transporta līdzekļus var novietot tam paredzētajās
vietās, brīvdienu māju tuvumā, stāvlaukumos. Stāvvietas netiek slēgtas un ir
atvērtas 24h diennaktī. Autostāvvieta nav apsargāta.

Ārdurvju izmantošana (atslēgas): ārdurvis atveras ar Jums personalizētu kodu,
kuru Jūs ievadot varēsiet ienākt mājā (kods Jums pirms ierašanās tiks nosūtīts
elektroniski vai tiks pateikts telefoniski). Mājā Jums būs atstāta atslēga ar “čipu”,
kuru turpmāk varēsiet izmantot, lai atslēgtu ārdurvis un brīvi pārvietotos pa tām.
Pie šī paša atslēgu komplekta būs arī parastās atslēgas, kas domātas terases izejai
(lūgums ziemas sezonā šīs durvis neturēt vaļā). Dodoties prom – čips un atslēgas
ir jāatstāj tur, kur to saņēmāt sākotnēji. Atslēgas nozaudēšanas gadījumā, tiek
ieturēta 10 EUR maksa;

Mājdzīvnieki: teritorijā ir atļauts ievest suņus un kaķus, kas NAV agresīvi.
Izmaksas uz vienu nakti: 20.00 EUR. Mājdzīvniekam uzturēšanās laikā jābūt līdzi
savai gulēšanas vietai. Mājdzīvnieki nedrīkst gulēt viesu gulēšanai paredzētajās
vietās (dīvāns, gulta, matrači). Mēs ļoti mīlam mājdzīvniekus, bet kā Jūs zināt –
pēc dzīvnieku apciemošanas ir jāveic pastiprināta uzkopšana. Mājdzīvnieku
saimnieku pienākums ir savākt aiz sava mājdzīvnieka un to pieskatīt nepārtraukti.
Ņemiet vērā, ka teritorija nav viscaur nožogota un esam tuvumā dabai – mūs mēdz
apciemot arī savvaļas zvēri, līdz ar to – iesakam, ka teritorijā mājdzīvniekiem
jāuzturas pavadā pie sava saimnieka.

Smēķēšana: Kategoriski aizliegts smēķēt telpās. Telpās darbojas dūmu
detektors. Ir atļauts smēķēt ārā, esot ne mazāk kā 10 metru attālumā no ēkām.
Izsmēķus drīkst izmest tikai speciāli tam paredzētajās urnās (pelēkas
gružukastes), iepriekš izsmēķus rūpīgi nodzēšot. Par izsmēķu mešanu zemē vai
smēķēšanu telpās tiks piemērota soda nauda 200 EUR apmērā.

Atkritumi: Atkritumus drīkst mest tikai speciāli tam paredzētajās urnās.
Aizliegts piesārņot ūdenstilpni. Par atkritumu mešanu zemē vai ūdenstilpnē var
tikt piemērota soda nauda.

Veselības labklājības komplekss:

Saunas izmantošana: ieteicamā temperatūra ir 60-80 grādi.
Saunā ir elektriskā krāsns, kas darbojas ar vadības sistēmu. Tā tiks ieslēgta un
sagatavota atbilstoši Jūsu saunošanās paredzētajam laikam, atbilstoši rezervācijā
pieteiktajam stundu laika skaitam, ja savstarpēji nav citādāka vienošanās.
Uz elektriskās krāsns akmeņiem atļauts liet tikai tīru ūdeni, aizliegts liet
alkoholiskos dzērienus. Ēteriskās eļļas atļauts izmantot tās jaucot ar ūdeni
(ēteriskās eļļas ir brīvdienu māju īpašums, tās paredzētas izmantot saunošanās
laikā). Vidēji 2-3 pilieni vienam ūdens kausam. Ūdens kausu atradīsiet saunas
telpās.
Dvieļi, kas paredzēti saunai un saunas mājai – nav paredzēti nešanai uz pludmali
un brīvdienu mājām.
Saunas loga rokturis var sakarst saunas lietošanas laikā, lai to atvērtu – izmantojiet
dvieli!
Pēc saunas izmantošanas beigām – lūgums atvērt saunas logu un aiztaisīt saunas
durvis!
!! Brīvdienu māju saimnieki neatbild par Jūsu veselību, ja neatbilstoši Jūsu
veselības stāvoklim tiek izmantota sauna. Katrs pats ir atbildīgs par savu veselību
un sajūtām atrodoties saunā! Ņemiet, lūdzu, vērā, ka saunas akmeņi ir ļoti karsti
un atrodoties saunā ir jāatbild par savu drošību!

Gongu lietošana: Gongi domāti Jūsu iespējai tos baudīt un izprast, ko tie mums
var dot, kā arī iepazīt to ietekmi mūsu mentālās veselības uzlabošanas iespējās.
Gongu lietošanas instrukcija ir pieejama pie paša gonga. Pirms lietošanas ar to ir
obligāti nepieciešams iepazīties. Lūgums saudzēt sakrālu instrumentu, pret to
izturēties ar atbildību un lietot atbilstoši lietošanas noteikumiem. Gonga
nepareizas lietošanas gadījumā, administrācija ir tiesīga ieturēt 250 EUR soda
maksu.


Atļauts un pat ļoti nepieciešams: labi izkustēties, iet uz jūru (10 minūšu
gājiens), atpūsties un, protams, kārtīgi izgulēties!


Novēlām mierpilnu atpūtu un “Pazust Priedēs”!


Kontakti saziņai:
E-pasts: info@pazustpriedes.lv

+371 28605177 Anete (LV,EN)
+371 29802444 Edgars (LV, LT, EN)


Mēs esam atvērti jebkādiem ierosinājumiem, sūdzībām un informācijai: ar saviem jautājumiem,
lūgums, vērsties pie administrācijas vai sazināties ar mums uz augstāk minēto e-pasta adresi.

Shopping Cart