Sadarbības partneri

  • 2022. un 2023.gadā ar ELFLA publisko līdzfinansējumu tika īstenots projekts Nr.22-02-AL13-A019.2103-000013, kurā SIA “1August” ir uzbūvējis jaunu atpūtas kompleksu, projekta nosaukums: “Jauna atpūtas kompleksa “Pazust Priedēs” izveide ar mentālās veselības uzlabošanas iespējām”.
  • 2023.gadā ar ELFLA publisko līdzfinansējumu SIA “1August” īsteno projektu Nr.23-02-AL13-A019.2103-000003, projekta nosaukums: “Atpūtas kompleksa “Pazust Priedēs” viesu iespēju dažādošana un vides labiekārtošana”.
  • 2023. un 2024.gadā ar ELFLA publisko līdzfinansējumu SIA “1August” ir uzsācis īstenot projektu Nr.23-02-AL13-A019.2103-000019, projekta nosaukums: “Pazust Priedēs” teritorijas drošības apstākļu ieviešana un pamatlīdzekļu iegāde atpūtas kompleksa ikdienas darbu efektivizēšanai”.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Shopping Cart