Sadarbības partneri

2022.gadā ar ELFLA publisko līdzfinansējumu tika īstenots projekts Nr.22-02-AL13-A019.2103-000013 ,
kurā SIA “1August” ir uzbūvējis jaunu atpūtas kompleksu, projekta nosaukums:
“Jauna atpūtas kompleksa “Pazust Priedēs” izveide ar mentālās veselības uzlabošanas iespējām”.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Sadarbibas_Partneri